Reaktivirana i poboljšana platforma TIVAT NO STRESS WI-FI

20 maj 2022

Nakon dvije godine obnovljeno je održavanje infrastrukture za besplatan internet na javnim površinama u Tivtu. Sa kompanijom One (bivši Telenor) potpisan je ugovor za period od maja do septembra mjeseca 2022. Aktivno je ukupno 20 pristupnih tačaka na 15 lokacija na potezu šetališno-kupališne zone od Donje Lastve do Kalimanja, uz pokrivenost Trga Magnolija, Autobuske stanice, Aerodroma, SMŠ Mladost i centra Radovića. Zahvalnost dugujemo brojnim pravnim i fizičkim licima koji su omogućili postavljanje uređaja na svojim objektima i omogućili strujno napajanje.

Platforma TIVAT NO STRESS WI-FI nudi turistima, posjetiocima i građanima besplatnu bežičnu internet konekciju ograničene brzine od 1Mbps koja je dovoljna za pristup porukama, pregled internet sadržaja i razmjenu sadržaja putem socijalnih mreža.

Ponovo je aktivirana socijalna Wi-Fi platforma, implementirana od strane Digital Solutions Montenegro iz Tivta, koju koristi Turistička organizacija Tivat ostvarujući direktnu promociju aktuelnosti i sadržaja kroz pristupnu prijavnu stranicu bežične platforme, a svaki prijavljeni kontakt evidentira u svojoj bazi podatka za potrebe dodatne analize i dalje marketinške promocije destinacije.

U terminu od prve dvije sedmice maja mjeseca, nakon intervencija na opremi, reaktivacije postojećih i dodavanja novih pristupnih tačaka  ostvaren je porast od 49% konekcija, evidentirajući rezultat od 3139 ostvarenih konekcija, sa 658 novoprijavljanih korisnika.

 

Fotografija: Miko Photography

post slika