Revidovane aktivnosti u turizmu, preporuke izdavaocima smještaja

29 apr 2020

Radna grupa koja je učestvovala u izradi Strategije razvoja turizma opštine Tvat za period 2020-2024, a koju čine predstavnici opštine Tivat, turističke organizacije i preduzeća Brand New Tivat, održala je danas sastanak sa ciljem revidovanja planiranih aktivnosti definisanih pomenutom strategijom.

 

Nakon razmatranja više od 90 planiranih aktivnosti, članovi radne grupe su se usaglasili da se nastavi sa realizacijom određenih aktivnosti za koje je, s obzirom na aktuelnu  zdrastvenu situaciju sa novim koronavirusom, realno za očekivati da se sprovedu do kraja tekuće godine, dok će ostale aktivnosti biti revidovane i prilagođene realnim mogućnostima i preporukama nadležnih tijela kako sa državnog, tako i sa lokalnog nivoa.

 

U narednom periodu, biće formirano posebno koordinaciono tijelo u čijem sastavu će biti predstavnici Opštine, turističke privrede, strateških investitora, aerodroma, predstavnika NVO koje se bave problematikom turizma a u cilju definisanja budućih koraka i preduzimanja zajedničkih aktivnosti u pravcu oporavka turističke privrede našeg grada.

Radna grupa je ocijenila korisnim „Smjernice za čišćenje u cilju

sprječavanja širenja bolesti COVID-19“ namijenjene izdavaocima privatnog smještaja, a koje je objavila onlajn platforma Airbnb na bazi preporuka Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) Hrvatske. Dokument je adapatirao Sekretarijat za preduzetništvo i turizam Opštine Tivat uz preporuku izdavaocima privatnog smještaja da primjene ove preporuke za čišćenje i dezinfekciju.

Dokument možete preuzeti OVDJE.

post slika