Revitalizacija dječjih igrališta u Tivtu

14 sep 2021

U proteklom periodu Sekretarijat za društvene djelatnosti je izvršio obilazak terena i sastavio detaljan izvještaj o stanju dječjih igrališta u Tivtu. Menadžerka opštine Patricia Pobrić i predstavnici Komunalnog preduzeća dogovorili su plan rada na njihovoj revitalizaciji, nakon čega je služba za izgradnju Komunalnog preduzeća krenula sa akcijom popravki. Planirana je nabavka dodatnih rekvizita i terenskih podloga za 2022. godinu, a radi se i na utvrđivanju lokacija za nova igrališta. Tokom oktobra i novembra planirane su akcije ozelenjavanja nekoliko vangradskih lokacija, a u sklopu ovih aktivnosti sprovešće se i ozelenjavanje površina oko postojećih igrališta.

post slika