Rješenja – Strateška procjena uticaja

29 jul 2014

PREDMET

 

RJEŠENJE

SPU – PUP Opštine Tivat do 2020. god

Data saglasnost na Izvještaj - dalje

SPU – DUP Gradiošnica

Data saglasnost na Izvještaj - dalje

SPU – DUP Golf i Donji Radovići zapad

Data saglasnost na Izvještaj - dalje

SPU – DUP Donji Radovići centar

Data saglasnost na Izvještaj - dalje

SPU – UP Pržno I

Data saglasnost na Izvještaj - dalje

SPU – UP Ruljina

Data saglasnost na Izvještaj - dalje

SPU – Golf Ekonomija

Data saglasnost na Izvještaj - dalje