Saopstenje za javnost povodom posjete stalnog predstavnika UNDP-a u Crnoj Gori-g dina Rastislava Vrbenskog

30 jul 2014

G-din Rastislav Vrbenski, koordinator UN sistema i stalni predstavnik UNDP u Crnoj Gori, sa svojim timom saradnika, boravio je danas u radnoj posjeti opštini Tivat. Predstavnike UNDP-a primio je Predsjednik opštine Tivat, g-din Ivan Novosel sa svojim saradnicima, glavnom administratorkom opštine Jovankom Laličić i savjetnikom predsjednika opštine Petrom Vujovićem. Nakon uvodnog izlaganja g-dina Vrbenskog i njegovog tima o dosadašnjoj uspješnoj saradnji UNDP-a i opštine Tivat na brojnim projektima, sagovornici su međusobno razmjenili ideje o nastavku buduće saradnje, predlagajući pri tome nekoliko prioriteta :

1) Analiza objekata i imovine u vlasništvu opštine sa preporukama efikasnijeg korišćenja istih;
2) Dalji razvoj efikasnije, efektivnije i transparentnije lokalne uprave - “uvođenje sistema 48” i unapređenje opštinskog internet portala;
3) Nastavak aktivnosti na unapređnju međuopštinske saradnje kroz tehničku podršku opštinskoj administraciji ;
4) Priprema opštinskih planova za obuke zaposlenih;
5) Pomoć u pripremi promotivnog materijala za investiture ;
6) Pomoć u pripremi strategije za ruralni razvoj I sl.


Predstavnici opštine Tivat posebno su apostrofirali mogućnost uspostavljanja saradnje kada je u pitanju oblast energetske efikasnosti I to na projektima: postavljanja pilot projekta solarnih panela na zgradi opštine; primjena ESCO koncepta u javnoj rasvjeti; uvođenje brodova na solarni pogon kao vid transfera i transporta između tri bokeške opštine; uspostavljanje Biznis centra; jačanje kapaciteta za upravljanje ljudskim resursima i sl.
Predstavnici UNDP-a iskoristili su priliku da Predsjednika i njegove saradnike informišu da je projekat UNDP-a finansiran iz sredstava GEF-a ( Globalnog fonda za životnu sredinu) pod nazivom “Towards Carbon Neutral Tourism” u koji je između ostalih opština uključena i opština Tivat, odobren, te da se definisanje konkretnih aktivnosti za našu opštinu očekuje tokom jeseni.

SLUŽBA PREDSJEDNIKA

post slika