RJEŠENJE O PRIVREMENOJ OBUSTAVI SAOBRAĆAJA 10. JUN. 2018.

28 maj 2018

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj na osnovu člana 122 stav 2 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Sl.list CG", br. 33/12, 58/14, 14/17) i člana 18 Zakona o upravnom postupku ("Sl.list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), postupajući po zahtjevu NVO "Maškarada" Tivat za izdavanje saglasnosti za privremenu obustavu saobraćaja, donosi:


RJEŠENJE O PRIVREMENOJ OBUSTAVI SAOBRAĆAJA - PDF