OBAVJEŠTENJE

28 maj 2018

Dana 23.05.2018. godine, Agencija za zaštitu životne sredine, obavijestila je Opštinu Tivat da je nosilac projekta „Luštica Development“ A.D., Novo Naselje bb, iz Tivta, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje/nasipanje/uređenje hotelske plaže u dijelu DSL „Sektor 36“, Opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, Ulica IV proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, i u Sekretarijatu za  zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Opštine Tivat, Trg magnolija br. 1, I sprat, kancelarija broj 5, radnim danima od 8 do 11 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je 04.06.2018. godine.

Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u Sali za sastanke, u kancelarijama preduzeća „Luštica Development“ A.D., Novo Naselje bb, iz Tivta, dana 04.06.2018. godine,  sa početkom u 10 časova.

Elaborat - dalje