SADNJOM SADNICA UKRASNOG DRVEĆA I ŽBUNJA OBILJEŽEN EVROPSKI DAN PARKOVA U TIVTU

24 maj 2019

Evropski dan parkova (24. Maj) je prvi put obilježen širom Evrope 1999. godine, a godinu dana kasnije i u našem gradu. Akcija se tradicionalno održava u Velikom gradskom parku, koji predstavlja jedan od najljepših i najvećih parkova u Boki kotorskoj, sa brojnim starim i rijetkim stablima, a koji uživa status zaštićenog prirodnog dobra.

Poznato je da su pomorci od zasnivanja parka davne 1892. godine, nakon krstarenja po dalekim morima, donosili stabla iz svih krajeva svijeta i sadili ih u ovome parku. Zahvaljujući tome danas u parku imamo impozantne primjerke himalajskih kedrova, pinjola, alepskih borova, čempresa, kao i vrste koje su veoma rijetke na ovim prostorima - monterejski čempres i bidvilova araukarija.

U cilju obilježavanja Evropskog dana parkova danas su Velikom gradskom parku, u blizini spomen obilježja o osnivanju parka, zasađene tri sadnice himalajskog kedra (Cedrus deodara G.Don), dvije sadnice česmine (Quercus ilex L.)i trinaest sadnica pitosporuma šatiranog lista (Pittosporum tobira W.T.Aiton cv. „Variegata“). U okviru donatorske akcije nabavke sadnica ukrasnog drveća i žbunja, koju je povodom obilježavanja Evropskog dana parkova (24. maj) organizovao Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, prikupljena su sredstva u novčanoj vrijednosti nešto većoj od 4.000 €, kao i sadnice u novčanoj vrijednosti od oko 500 €. Sredstva za nabavku sadnica su donirala razna preduzeća, institucije i organizacije. Akcija je obilježena u saradnji sa „Komunalno“ d.o.o. Tivat, Muzičkom školom Tivat, JU SMŠ „Mladost“ i JPU „Bambi“.

Nabavka sadnica je bila usmjerena na odabir što podobnijih sadnica odgovarajuće veličine, koje će biti korišćenje za oplemenjivanje javnih zelenih površina – u prvom redu upravo Velikog gradskog parka. Tako su nabavljene sadnice pinjola, alepskog bora, česmine, judinog drveta, pitosporuma, maginje, i drugih vrsta kojima odgovaraju uslovi sredine.

Tamara Furtula, sekretarka Sekretarijata, zahvaljuje svima na učešću u donatorskoj akciji kroz koju težimo da prostor koji nas okružuje učinimo ljepšim i zdravijim mjestom za život, uz nadu da ćemo ovakvu tradiciju nastaviti i ubuduće.

Evropski dan parkova2

post slika