OBAVJEŠTENJE SEKRETARIJATA ZA KOMUNALNE POSLOVE, SAOBRAĆAJ I ENERGETSKU EFIKASNOST

23 maj 2019

Obavještavaju se građani da se radovi na obilježavanju horizontalne signalizacije planiraju otpočeti nakon praznika, 23.05.2019 g, četvrtak, te da će trajati 10 – 15 dana u zavisnosti od vremenskih uslova.Pošto se predmetni radovi izvode na novo asfaltiranim ulicama gdje je potrebno izvršiti novo razmjeravanje prostora (pješački prelazi, razdjelne linije, parking prostori itd.), navedeno će zahtjevati da se vozila uklone sa ulica. Planirano je da se radovi obavljaju segmentno, ulica po ulica, to će u skladu sa istim, obavještenja o zatvaranju ulica biti objavljivana putem medija i sajta opštine Tivat. Još jednom ističemo da početak i u konačnom završetak radova u mnogome zavise od vremenskih uslova , koji su prema aktuelnoj situaciji vrlo neuobičajeni za ovo doba godine.

Takodje koristimo ovu priliku zahvaliti se svim učesnicima nedeljne akcije pranja ulica, posebno Službi zaštite i spasavanja, d.o.o. Komunalno Tivat, Komunalnoj policiji i Komunalnoj Inspekciji, Parking Servisu i Vodovodu i kanalizaciji Tivat na pruženoj asistenciji.

Iz Sekretarijata posebno zahvaljuju građanima na strpljenju i razumjevanju.