Glavni gradski arhitekta

Marko Popović rođen je 1981. godine u Podgorici. Osnovno i srednje  obrazovanje završio je u Podgorici. Kao stipendista Ministarstva inostranih poslova Grčke, studirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Atini, gdje je diplomirao 2008. godine sa najvišom ocjenom.

Svoj radni i profesionalni angažman nastavio je u Grčkoj kao arhitekta u brojnim arhitektonskim biroima. Po povratku u Crnu Goru 2011. godine nastavlja sa radom, a 2014. pokreće svoju privatnu praksu i radi na poslovima projektovanja, planiranja prostora, revizije tehničke dokumentacije i obavljanja stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Član je Inženjerske komore Grčke od 2008. godine.

Član je Inženjerske komore Crne Gore od 2013. godine.

Govori nekoliko stranih jezika: engleski, grčki, italijanski.

Trenutno živi i radi u Tivtu.

Glavni gradski arhitekta vrši poslove koji se odnose na:

  • – izradu politika, strategija, projekata i programa u cilju unapređenja kvaliteta i kulture prostornog i arhitektonskog oblikovanja,
  • – donošenje rješenja o usklađenosti objekta sa smjernicama za usklađivanje spoljnog izgleda objekta iz planskog dokumenta,
  • – poslove davanja saglasnosti na idejno rješenje zgrade, trga i ostalih javnih prostora u naseljima,
  • – provjere usaglašenosti idejnog rješenja sa urbanističkim projektom u skladu sa zakonom,
  • – propisivanje smjernica za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnih objekata,
  • – davanje saglasnosti u pogledu izgleda privremenog objekta i izrađivanje projektnog zadatka za urbanistički projekat,
  • – dostavljanje idejnog rješenja, zahtjeva investitora za davanje saglasnosti i saglasnost glavnom državnom arhitekti, u skladu sa zakonom,
  • – davanje mišljenja na program postavljanja, odnosno građenja privremenih objekata za područje morskog dobra.

 

PREDMETI 2023 pdf

PREDMETI 2022 pdf

PREDMETI 2021 pdf

Ustanove Grada