SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I – PRAVNI/A ZASTUPNIK/CA OPŠTINE na određeno vrijeme

08 feb 2017

- Javni oglas za potrebe Direkcije za imovinu i zastupanje - dalje