SAMOSTALNI SAVJETNIK II ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU I PROTOKOL

23 jan 2015
  • Javni oglas – dalje
  • Lista kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa – dalje
  • Izvještaj o provjeri sposobnosti – dalje
  • Obavještenje o zatvaranju javnog oglasa – dalje