Javni oglas za potrebe Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

28 sep 2015

Oglašava se prijem na radno mjesto SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA III ZA UREĐENJE PROSTORA I IZGRADNJU OBJEKATA - dalje