SAMOSTALNII/A SAVJETNIK/CA III ZA SPORT

27 jan 2016
  • Javni oglas za potrebe Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti - dalje
  • Lista kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa - dalje
  • Izvještaj o provjeri sposobnosti - dalje
  • Izvještaj o ocjenjivanju kandidata - dalje
  • Rang lista za izbor kandidata - dalje
  • Odluka o izboru kandidata - dalje