Saniranje posljedica korona-krize na lokalnom nivou

24 mar 2021

“Pozdravljam svaku inicijativu koja za cilj ima brigu o socijalno ugroženim građanima Tivta”, rekao je predsjednik opštine Željko Komnenović, u odgovoru na incijativu OO SDP Tivat, o osnivanju opštinskog fonda za potrebe socijalno ugroženih. “Podržaćemo ovaj predlog i oformiti donatorsku liniju, ali ćemo prethodno sagledati sve aspekte njenog funkcionisanja i razgovarati sa mogućim partnerima na tom projektu. Mi smo kao odgovorna lokalna administracija preduzeli određene korake, a jedan od njih jeste uvećanje od 65% kada su u pitanju budžetska izdvajanja za socijalne pomoći”.

Budžetom za 2021. godinu predviđen je iznos do 100.000 eura za transfere za jednokratne socijalne pomoći, što je 40.000 eura više u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2020. Sredstva sa ove budžetske stavke isplaćuju se na osnovu Odluke o pravima i uslugama iz socijalne i dječje zaštite, a iznosi koji se odobravaju kreću se od 60 do 600 eura.

U prvom kvartalu 2020. Opština Tivat evidentirala je 50 zahtjeva za dodjelu jednokratne socijalne pomoći, dok je ta brojka u prvom kvartalu 2021. veća. Nadležnom sekretarijatu podnešeno je ukupno 78 zahtjeva. Najčešći razlozi koje građani navode u svojim zahtjevima jesu nezaposlenost, troškovi liječenja i nemogućnost zadovoljenja osnovnih životnih potreba. “U narednom periodu namjeravamo izvršiti izmjenu ove odluke u smislu ublažavanja kriterijuma, kako bi pravo na jednokratnu socijalnu pomoć ostvario što veći broj građana kojima je pomoć neophodna”, najavio je Komnenović.

U svijetlu postojeće zdravstvene situacije i činjenice da je duže od mjesec dana Tivat bio “zatvoren” usljed strogih epidemioloških mjera, te da su ovim značajno ugroženi prihodi brojnih ugostitelja, malih i srednjih preduzeća, evidentna je potreba za pružanjem dodatne podrške privatnom sektoru, posebno djelatnostima čiji je rad bio zabranjen.

Spreman je nacrt Odluke o donošenju mjera za podršku privredi u opštini Tivat”, rekao je Komnenović. Nacrtom ove odluke definisane su mjere pomoći koje između ostalog podrazumijevaju: oslobađanje obaveze plaćanja prireza na dohodak fizičkih lica za privrednike u djelatnostima koje su bile zatvorene, oslobađanje od zakupnine za poslovne prostore i zemljište u vlasništvu Opštine Tivat za ugrožene djelatnosti, oslobađanje od plaćanja komunalnih taksi i naknada za licence taksi udruženja…

Odlukom se predviđa uvođenje dodatnog podsticaja za oblasti: voćarstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, marikultura, cvjećarstvo, pčelarstvo, organska poljoprivreda, upravljanje zelenim otpadom. Takođe ovom odlukom koja je u posljednjim fazama pripreme, Opština Tivat preporučiće opštinskim preduzećima da umanje račune za korisnike njihovih usluga, kada su u pitanju djelatnosti čiji je rad bio zabranjen, te da se obračun usluga izvrši srazmjerno vremenu u kojem su usluge korišćene.

Opština Tivat ostaje otvorena za sve predloge i sugestije, kako bi se adekvatno odgovorilo ekonomskim izazovima aktuelnog trenutka.

post slika