Obavještenje o izvođenju radova u Velikom gradskom parku

25 mar 2021

Sekretarijat za uređenje prostora obavještava javnost da će u petak 26. marta biti vršeni radovi na uklanjanju krupnog stabla himalajskog kedra (lat. Cedrus deodara G.Don), koje se nalazi u blizini JZU „Dom zdravlja“ Tivat, unutar granica zaštićenog prirodnog dobra Veliki gradski park u Tivtu, te da je moguće da,  shodno prirodi i obimu posla, radovi budu nastavljeni i tokom sljedećeg dana.

Stablo himalajskog kedra je izgubilo vitalne i estetske karakteristike, visine je preko 20m, prečnika debla oko 125cm, širine krošnje oko 15m, i kao takvo predstavlja veliku opasnost po bezbjednost lica i imovine.

Zbog nepristupačnosti lokacije na kojoj se stablo nalazi, kao i veličine stabla i blizine tivatskog Doma zdravlja i Gradske kapele, delikatan posao uklanjanja vršiće alpinista Dejan Verigo iz PK „Subra“ u saradnji sa „Komunalno“ d.o.o. Tivat.

Veliki gradski park je odlukom Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje zatvoren, međutim mole se građani za dodatan oprez tokom perioda izvođenja radova.

post slika