Saopštenje za javnost iz Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti

25 okt 2011

            U skladu sa članom 68 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika  koji je stupio na snagu 16. septembra 2011. godine,  organ lokalne uprave Opštine Tivat nadležan za vođenje biračkog spiska je u obavezi da dostavi obavještenje licima  koja na dan stupanja na snagu Zakona u biračkom spisku nemaju upisan podatak o državljanstvu ili im je upisano državljanstvo neke od republika bivše SFRJ odnosno nemaju upisan podatak o crnogorskom državljanstvu.

           Navedenim licima ostavljen je rok da do 31. decembra  2011. godine organu lokalne uprave za vođenje biračkog spiska Opštine Tivat, dostave dokaz o crnogorskom državljanstvu  što je uslov da ostanu u biračkom spisku  nakon navedenog datuma.

           Upravo je počela distribucija putem pošte pisanih obavještenja  za 967 lica koji su dužni dostaviti dokaz o crnogorskom državljanstvu radi upisa tog podatka u birački spisak Opštine Tivat.

           Za dodatne informacije građani se mogu interesovati u  kancelariji br. 14, zgrada Opštine Tivat, Trg magnolija 1ili na tel. 032/661-339.