Saopštenje iz Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti

14 feb 2013

Obavještavaju se sportski klubovi i organizacije da je Uprava za mlade i sport Crne Gore objavila   KONKURS za sufinansiranje programa u sportu za 2013. godinu .

Konkurs je otvoren do 27. februara 2013. godine a sredstvima  u iznosu od 300.000,00 eura iz Budžeta Crne Gore će se sufinansirati programi koji:

  1. Sportsko vaspitanje djece, omladine i studenata (sport u školi i na univerzitetu);
  2. Vrhunski-reprezentativni, perspektivni i kvalitetni-klubski sport;
  3. Međunarodna djelatnost i organizacija međunarodnih sportskih priredbi;
  4. Sportska rekreacija (sport za sve) i sport invalida;
  5. Razvojni i stručni zadaci u sportu: obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje stručnih kadrova u sportu, naučno-istraživačka i izdavačka djelatnost u sportu, informacioni sistem u sportu, sportski objekti, oprema i rekviziti.