Saopštenje za javnost

17 apr 2013

Nevladina organizacija Mensa Crna Gora , član Mensa International, će 20. aprila 2013. godine (subota) u Tivtu organizovati testiranje bazične inteligencije zainteresovanih učenika i građana.
Testiranje će se održati u multimedijalnoj Sali Opštine Tivat, Trg magnolija 1 sa početkom u 11 h.
Testiranje prijavljenih učenika Srednje mješovite škole “Mladost” , starijih od 16 godina, sufinansiraće Opština Tivat .
Za navedeno testiranje mogu se prijaviti  zainteresovani građani koji dodatne informacije o uslovima i načinu prijave mogu dobiti na mail: tivat@mensa.me i mob.tel.067 76 64 66.

Iz Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti