TRIBINA U SREDNJOJ ŠKOLI “PAZI DA SE NE UPECAŠ”

17 apr 2013

Misija OSCE u Crnoj Gori, u saradnji sa Upravom policije Crne Gore i NVO Preporod, realizuje projekat „Pazi da se ne upecaš“, koji ima za cilj podizanje svijesti mladih u srednjim školama i na fakultetima u Crnoj Gori, kada je narkomanija u pitanju. Preporod, sa mogućnošću učestvovanja pripadnika UP, je zadužen za realizaciju pomenutih tribina. U njihovoj organizaciji  u srednjoj školi  „Mladost“ je održana tribina pod nazivom „PAZI DA SE NE  UPECAŠ“. Tribini su prisustvovali koordinatorka Opštinske Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti  mr. Darka Ognjanović i asistent Jovan Žižić. Tribina je bila izuzetno posjećena od strane učenika i profesora.
Direktor NVO Preporod Jovan Bulajić osim prezentacije o vrstama droga  prikazao je  i   kratki dokumentarni film o načinu tretiranja kao  i  lično svjedočanstvo nekog ko je pobijedio zavisnost.
NVO  Preporod se smatra  jednim od  začetnika vaninstitucionalnog tretmana zavisnika od droga u Crnoj Gori i jena je od prvih  organizacija koja je u svojim redovima angažovala ljude koji su sami u svojoj prošlosti bili zavisnici. Prije par godina pokrenuli su i programe resocijalizacije za rehabilitovane zavisnike/ce, kao preduslova za potpunu integraciju u društvo posle uspješno završenog programa rehabilitacije. Takodje su  razvili i specifičan program podrške za one zavisnike koji su istovremeno i vršioci krivičnih djela, kojim je Crna Gora svrstana u red dvije evropske države koji imaju sličan sistem podrške toj specifičnoj kategoriji.
Kao drugonagrađene ekipe Kviza znanja „Znam šta hoću drogu neću“ OŠ Drago Milović i OŠ Branko Brinić u petak će posjetiti  prostorije ove NVO.

post slika