SASTANAK MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SA PREDSTAVNICIMA OPŠTINE

25 apr 2013

Ministar za ljudska i manjinska prava  Suad Numanović sa svojim saradnicima, boravio je  u radnoj posjeti opštini Tivat u sklopu unapređenja ljudskih prava i sloboda u lokalnim samoupravama. kao i obavezama lokalnih uprava i države koje proizilaze iz  poglavlja 23 i 24 pristupnih pregovora  z a Evropsku uniju.

  Teme razgovara bili su rodna ravnopravnost, manjinska prava i slobode, zaštiti građana od  nasilja u porodici, diskriminaciji i  posebno osoba sa invaliditetom, djece sa smetnjama u razvoju i RAE populacije.
Na sastanku ministar je istakao da opština Tivat u tom pravcu ima jako pozitivan odnos i sistemski rješava probleme  kroz akcione  planove koje će usvojiti lokalni parlament i Kancelariju koju će formirati. Pohvalan je odnos prema RAE populaciji i težnji opštine Tivat da im omogući normalan život, prije svega školovanje.
Takođe je istaknuto da je  lokalna uprava izrazito posvećena rodnoj ranopravnosti jer su žene u političkom žiovtu i izvršnoj vlasti zastupljene sa 51 odsto. Predsjednik opštine Miodrag Kankaraš je istakao da je  ključni dio razgovora sa Numanovićem transformacija opštinske Kancelarije za preveneciju narkomanije i pitanja mladih u Kancelariju za ljudska prava koja će se baviti svim pitanjima iz domena  ljudskih prava iz nadležnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava i lokalne uprave.
Sastanku sa Ministrom dr.Suadom Numanovićem osim predsjednika Opštine Midraga Kankaraša prisustvovali su i Predsjednik Skupštine opštine Ivan Novosel, sekretarka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti Bosiljka Radonjić i koordinatorka Kancelarije mr.Darka Ognjanović.

 

 

post slika