Sastanak predstavnika Opštine Tivat sa NVO sektorom

27 okt 2021

U cilju unapređenja nevladinog sektora, predstavnici tivatske lokalne uprave prošlog petka organizovali su sastanak sa nevladinim organizacijama čije je sjedište u toj opštini. Na sastanku se razgovaralo o značaju aktivnog civilnog sektora za dobrobit građana i ukazivalo na poreske i druge zakonske obaveze koje nevladine organizacije imaju.

Iz Sekretarijata za društvene djelatnosti Opštine Tivat prisutnima su se obratili sekretarka Borka Mršulja i samostalni savjetnik za prevenciju bolesti zavisnosti Aleksandar Daković. Sastanku je prisustvovala i menadžerka opštine Patricia Pobrić, koja je održala prezentaciju o zakonskim obavezama i razvojnim mogućnostima.

Sekretarka za društvene djelatnosti Borka Mršulja istakla je da je Opština Tivat po drugi put izabrana za učešće u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2), koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Evropska Unija. Za razliku od prošlog poziva kada su lokalne uprave samostalno učestvovale, ovogodišnjim programom je predviđeno učešće u klasterima sa drugim opštinama u Crnoj Gori. Opština Tivat uzela je učešće sa primorskim opštinama Kotor, Budva i Herceg Novi, a program će trajati naredne dvije godine. U tom periodu, nevladine organizacije će, pored lokalnog javnog konkursa, imati na raspolaganju dodatna sredstva u ukupnom iznosu od oko 200.000,00 eura, kako bi unaprijedili svoje kapacitete, te doprinijeli zajednici rješavanjem strateških ciljeva.

Samostalni savjetnik Aleksandar Daković ukazao je na značaj motivisanja i angažovanosti mladih u radu nevladinih organizacija, posebno imajući u vidu da su upravo mladi u fokusu ReLOaD2 programa.

U cilju jačanja partnerstava između lokalne uprave i nevladinog sektora, predstavnici Opštine Tivat su istakli da su otvoreni za svaki vid saradnje i podrške, te da će ubuduće organizovati još sastanaka i obuka koji će doprinijeti osnaživanju kapaciteta lokalnih nevladnih organizacija.

post slika