Sastanak sa konsultantskim timom UNDP-a

28 sep 2011

Dana 26.09.2011. godine, u sali za sastanke u zgradi Opštine Tivat, održan je radni sastanak sa konsultantskim timom angažovanim od strane UNDP-a, pri čemu je prezentovan prijedlog preporuka za pobolšanje funkcije ljudskih resursa u Opštini Tivat.

Održani sastanak je faza implementacije projekta“Funkcionalna analiza upravljanja ljudskim resursima u crnogorskim opštinama”,koji je dio šireg IPA 2010 projekta “Podrška lokalnim samoupravama za sprovođenje Nacionalne trening strategije i dodjelu grantova opštinama”.

Na sastanku  je diskutovano o sadržaju preporuka, kao i o njihovoj primjenljivosti i praktičnosti.

Predstavnici opštine Tivat bili su Sekretarka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti Bosiljka Radonjić i Samostalni savjetnik II za upravljanje kadrovima Goran Božović.

Slijedeća faza projekta se sastoji u izradi i dostavljanju finalnog izvještaja preporuka za pobolšanje funkcije ljudskih resursa u Opštini Tivat.

 

Služba Glavnog administratora