27.09.2011 Radni materijali za narednu sjednicu Skupštine Opštine

27 sep 2011

Na  XVIII sjednici Skupštine Opštine Tivat, čije se održavanje očekuje u prvoj polovini oktobra 2011. godine, razmatraće se , između ostalog i sljedeće tačke:

Iz oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata:

-Prijedlog odluke o usvajanju Detaljnog urbanističkog Plana Gradiošnica

-Prijeldog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog Plana Radovići

-Prijedlog odluke o usvajanju Detaljnog  urbanističkog Plana Golf i donji Radovići Zapad

-Prijedlog odluke o usvajanju Detaljnog urbanističkog Plana Donji Radovići centar

-Prijeldog odluke o usvajanju Urbanističkog Projekta Pržno I

-Prijedlog odluke o usvajanju Urbanističkog projekta Pržno II

Radni material za  DUP Gradiosnica i Odluku o donosenju DUP-a Radovici  možete pogledati   ovdje

Iz stambeno komunalne oblasti:

-Odluka o Izmjeni i dopuni odluke o auto-taksi prevozu, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke  o gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika, Odluka o davanju saglasnosti  na Sporazum o izgradnji, upravljanju i održavanju zajedničkog postrojenja za prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda, Odluka o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene  zgrade, Odluka o kućnom redu u  stambenim zgradama.

Radni material za ove  Odluke možete pogledati  ovdje

Pred  odbornicima Skupštine opštine Tivat naći će se i Informacija o radu Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat u 2010 god. koju možete pogledativ ovdje