Sastanak sa koordinatorkom Uprave inspekcijskih poslova za Tivat gospođom Nadom Đurđić

03 sep 2015

Predsjednik Opštine gospodin Ivan Novosel sa saradnicima juče je imao je sastanak sa kordinatorkom inspekcijskih poslova za Tivat gospođom Nadom Đurđić.

Obzirom da je aktivnost pojačanog nadzora u sezoni završena, sastanak je bio prilika da se rezimiraju rezultati rada . Gospođa Đurđić je istakla da je opština Tivat jedna od uređenijih opština u Crnoj Gori kada je u pitanju ponašanje privrednih subjekata, zakupaca plaža , obavljanja sezonskih poslova i sl.

Mjere koje su izrečene samim tim bile su blažeg karaktera. I pored toga istaknuto je da postoji prostor za efikasnijim pristupom privrednih subjekata u predsezoni, čime bi se preduprijedili određeni prekršaji vezani uz nepostojanje validne dokumentacije.

Najviše žalbi građana odnosilo se na prekoračenje radnog vremena, zapošljavanje stranaca i povrede radnog odnosa.

Istaknuta je dobra saradnja sa Opštinom Tivat i Komunalnom inspekcijom.

Predsjednik Opštine gospodin Ivan Novosel zahvalio se gospođi Đurđić na saradnji i istakao zadovoljstvo rezultatima inspekcijskog nadzora. Istakao je i nekoliko problema za koje nije pronađeno rješenje, uz očekivanje da će se takva iskustva analizirati i donijeti mjere koje će doprinjeti da se oni ubuduće efikasnije rješavaju.