Sastanak sa predstavncima Centra za građansko obrazovanje

04 apr 2016

Predsjednik opštine Tivat Ivan Novosel sa svojim saradnicima primio je danas u posjetu predstavnike NVO Centar za građansko obrazovanje (CGO), Daliborku Uljarević i Nikolu Đonovića. Tema sastanka odnosila se na učešće opštine Tivat u projektu pod nazivom „Misli lokalno – Djeluj lokalno!-Borba protiv korupcije na lokalnom nivou“ koji pomenuta NVO realizuje sa partnerskim NVO iz Pljevalja i Kotora kao i Centrom za istraživačko novinarstvo iz Podgorice.
Izvršna direktorica CGO je upoznala prisutne sa opštim ciljem projekta –a to je je da doprinese razvoju učešća civilnog društva u sprovođenju antikoruptivnih politika kroz monitoring, izvještavanje i nadgledanje aktivnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori. Konkretnije, cilj projekta je unapređenje kapaciteta manjih organizacija civilnog društva u Crnoj Gori u praćenju antikoruptivnih strategija i aktivnosti na lokalnom nivou kroz razmjenu informacija, iskustava ali i finansijsku podršku. Projekat je finansiran od strane Delegacije EU u CG i pokriće sve opštine u Crnoj Gori.

Gospođa Uljarević je iskoristila priliku i da pohvali opštinu Tivat za dosadašnju saradnju, ostvarene rezultate, kao i njen proaktivan odnos u borbi protiv korupcije. O rezultatima u sprovođenju plana borbe protiv korupcije u opštini Tivat, prisutne je informisala Jovanka Laličić koordinator Radne grupe za izradu i praćenje Lokalnog akicionog plana za borbu protiv korupcije koja je istakla da je Lokalni plan za brobu protiv korupcije u opštini Tivat, kao u ostalom i u drugim opštinama Crne Gore, bio usvojen za period do 2014. godine. Međutim, opština Tivat je nastavila da realizuje mjere i aktivnosti iz tog plana posebno u oblastima jačanja transparentnosti i odgovornosti, približavanja usluga građanima naročito u oblasti urbanizma, jačanje finansijske odgovornosti kada je u pitanju izrada budžeta i njegova realizacija i u okviru toga redovno izvještavanje Ministarstva finansija, transparentnosti u oblasti zapošljavanja, održavanje i jačanje dobre saradnje sa nevladinim organizacijama i td. Takođe, upoznala je prisutne o obavezi donošenja Plana integriteta čija izrada je otpočela, ali i sa izradom Operativnog dokumenta za spriječavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika( kao Aneksa Akcionog plana za poglavlje 23).

post slika