Savjetnik Predsjednika Opštine boravio u Briselu

01 mar 2010

Savjetnik Predsjednika Opštine za Međunarodnu Saradnju i Ekonomski razvoj Petar Vujović, na poziv i o trošku organizatora, boravio je u Briselu u periodu od 24-26.02.2010, na konferenciji sa temom „Pokretanje inicijative za kreiranje Jadranske strategije - doprinos  Evropskim integracijama.“

Na konferenciji koja je organizovana sa ciljem da se evropske institucije  informišu o Inicijativi za stvaranje Jadranske strategije, predsjedavajući Jadranske Euroregije, Ivan Jakovčić, istakao je neophodnost uspostavljanja koherentnog institucionalnog, pravnog i političkog okvira regionalnog razvoja na Jadranskom području.

Pomenuta strategija ima za cilj da ublaži sve postojeće ekonomske i socijalne razlike koje trenutno postoje na području Jadrana. „Radi postizanja uravnoteženog socio-ekonomskog razvoja na čitavom jadranskom području, neophodno je tu teritoriju sagledati kao jednu cjelinu,makroregiju  gdje ćemo svi zajedno na bazi partnerstva , konsenzusom, medjusobnim konsultacijama i intenzivnim pregovorima između država članica postaviti institucionalne i pravne okvire i jasno defininisati prioritete razvoja cijele regije“ – istakao je Jakovčić pri tom pozvavši nacionalne vlade svih zemalja članica da uz pomoć Evropske unije, Savjeta ministara, Ekonomskog i socijalnog savjeta , Odbora regiona, Evropske komisije i drugih nadležnih evropskih institucija daju svoj punopravni doprinos u ostvarivanju te ideje.

Odlučeno je da strategija ne smije biti mrtvo slovo na papiru već jedan „akcioni plan sa konkretnim razvojnim programima“.

Konferenciji su prisustvovali i Danuta Hubner – Predsjedavajuća komiteta za regionalni razvoj u Evropskom Parlamentu, Antonio Tajani – Potpredsjednik Evropske Komisije kao i ostali istaknuti članovi Evropskog parlamenta, savjetnika Ministara, Predstavnika Vlade i učesnika preko 20 zemalja članica Euroregije.

Nakon konferencije, održan je dvodnevni trening na temu „ Definisanje znanja i vještina Javnog Menadžera Jadranske Euroregije“ – gdje je naš predstavnik aktivno učestvovao u razmjeni iskustava, diskusiji i definisanju kompentencija i znanja koje zaposleni u Javnoj upravi treba da posjeduje kako bi udovoljili zahtjevima građana i stvorili jedan efikasan i moderan javni sektror u službi stanovništva.

Jadranska Euroregija čiji je Tivat postao član ubrzo nakon osnivanja, je institucionalni okvir formiran 2006 godine sa ciljem definisanja i rjesavanja najvažnijih pitanja Jadranske Euroregije. Čine ga predsatvnici 26 zemalja članica iz Italije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Grčke, dok Crnu Goru predstavljaju Opštine Tivat i Kotor.

 

KABINET PREDSJEDNIKA