Radionice za izradu strateškog plana opštine Tivat

08 mar 2010

 U Tivtu su 05.03.2010 godine održane radionice na temu Strateški plan opštine Tivat. Prva radionica održana je sa predstavnicima nevladinih organizacija i sportskih udruženja u opštini Tivat a druga sa predstavnicima privrednih subjekata, preduzetnika.

Učesnicima radionice, članovi radne grupe koju je formirao predsjednik opštine Tivat, postavljali su  slijedeća pitanja:

Kakva je njihova vizija opštine Tivat za 5 godina?

Kako misle da se ta vizija može postići?

Što očekuju od lokalne uprave?

Kako oni konkretno mogu da doprinesu da se ta vizija ostvari?

 

Na radionicama svi prisutni su uzeli aktivno učešće i dali svoje konkretne i veoma konstruktivne prijedloge i odgovore na postavljena pitanja. Radna grupa će sumirati sve date primjedbe i predloge i uzeti ih u razmatranje prilikom izrade Nacrta Strateškog plana opštine Tivat.

Radna grupa je planirala da tokom slijedeće sedmice održi radionice sličnog tipa sa predstavnicima obrazovnih i zdravstvenih institucija sa teritorije naše opštine, velikim investitorima koji  su prisutni u Tivtu,  JP  čiji je osnivač država, predstavnicima JP I JU čiji je osnivač opština, predstavnicima mjesnih zajednica i građanima. Cilj radionica je da se čuje što veći broj primjedbi, predloga sugestija na samom početku ovog veoma važnog dokumenta.

   

Koordinator Radne grupe Jovanka Laličić