Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo – Download

25 aug 2016

CTR_Iznajmljivanje ostalih prevoznih sredstava-vozila - PDF

CTR_Kamp - PDF

CTR_Renta-a-car - PDF

CTR_Seoska domaćinstva - PDF

CTR_Turističke usluge koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti i rafting - PDF

CTR_Turističke usluge na kupalištima - PDF

CTR_Turističke usluge u nautičkom turizmu - PDF

CTR_Ugostiteljske usluge na plovnom objektu - PDF

CTR_Ugostiteljski objekti za pružanje usluga pripremanja i usluživanja hrane,pića i napaitaka - Restoran, bar, picerija, konoba - PDF

Novi formular prijave za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu - za fizičko lice - WORD

Novi formular prijave za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu - za pravno lice - WORD

Novi formular prijave za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u kampovima- za fizičko lice - WORD

Novi zahtjev za kategorizaciju-rekategorizaciju 2018 - sobe apartmani kuća - fizičko lice  - WORD

Novi zahtjev za kategorizaciju-rekategorizaciju 2018 - sobe apartmani kuća - pravno lice  - WORD

Forma_Izjave o ispunjavanju minimalno tehničkih ulsova_sobe,apartmani, stanovi, kuće - WORD

Obrazac za upis u Centralni turistički registar_Sobe,apartmani, kuće, stanovi - PDF

PRIJAVA TRGOVINE - WORD

Prijava za obavljanje sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti 2018 - WORD

Prijava za obavljanje turističkih usluga u nautičkom turizmu 2018 - za preduzetnika - WORD

Prijava za obavljanje turističkih usluga u nautičkom turizmu 2018- za pravno lice - WORD

PRIJAVA ZANATA - WORD

Zahtjev za izdavanje uvjerenja - WORD

Zahtjev za iznajmljivanje prevoznih sredstava - vozila - WORD

Zahtjev za kategorizaciju-rekategorizaciju 2018 - restoran, kamp, gostionica - pravno lice - WORD

Zahtjev za kategorizaciju-rekategorizaciju 2018 - restoran, kamp, gostionica -preduzetnik - WORD

Zahtjev za obavljanje catering-a 2018 - pravna lica - WORD

Zahtjev za obavljanje turističkih usluga iznajmljivanja vozila 2018 - pravno lice - WORD

Zahtjev za obavljanje turističkih usluga iznajmljivanja vozila 2018 - preduzetnik - WORD

Zahtjev za obavljanje turističkih usluga na kupalištima 2018 - pravna lica - WORD

Zahtjev za obavljanje turističkih usluga na kupalištima 2018 - preduzetnik - WORD

Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnosti 2018 - pravna lica - WORD

Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnosti 2018 - preduzetnik - WORD

Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnosti van objekta 2018 - pravna lica - WORD

Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnostiu pokretnom objektu 2018 - pravna lica - WORD

Zahtjev za odjavu ugostiteljske djelatnosti - WORD

Zahtjev za pružanje ugostiteljskih usluga na plovnom objektu - WORD