OPŠTI AKTI I PROPISI ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE – Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo

25 aug 2016

- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za turizam i preduzetništvo - PDF

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za turizam i preduzetništvo - PDF

- Pravilnik o radu komisije za procjenu štete od prirodnih nepogoda na području opštine Tivat - PDF

- Pravilnik o izmjenama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Sekretarijata za ekonomski razvoj i preduzetništvo - dalje

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za ekonomski razvoj i preduzetništvo - dalje

Turizam

  • Odluka o boravišnoj taksi (Sl.list CG-Opštinski propisi br.35/15)
  • Odluka o visini, načinu obračunavanja i plaćanja Članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Tivta (Sl.list CG-Opštinski propisi br.34/14)


Ugostiteljstvo, trgovina, zanatstvo i saobraćaj

  • Odluka o auto taksi prevozu (Sl.list opštinski propisi br.3/07,32/11 I 18/2014)
  • Odluka o gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika (Sl.list CG br.3/07)
  • Odluka o random vremenu (Sl.list CG br.18/09)
  • Rješenje o utvrđivanju akustičnih zona u opštini Tivat


Vodoprivreda, poljoprivreda, šumarstvo, lov, ribolov,

  • Strateški plan opštine Tivat
  • Strategija ruralnog razvoja do 2020.godine,
  • Program podsticajnih mjera u poljoprivredi za 2016.godinu,
  • Lokalni akcioni plan za biodiverzite opštine Tivat 2013-2018.godine