Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj – SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

19 jun 2017

Tražena informacija prema dopisu:

  • NVO Green Home br. 1007-364-up-217 od 06.06.2019. godine - dalje
  • Perčin Dragan br. 1007-371-up-224 od 01.07.2019. godine - dalje
  • Kaličanin Nadica br. 1007-371-up-160/1 od 21.02.2019. godine - dalje
  • Hozjan Ivan br. 1007-371-up-19 od 04.02.2019. godine - dalje
  • Alić Predrag br. 1007-371-up-62-1 od 09.06.2017.godine - dalje
  • Ivan Stipanić br. 1007-370-up-34 od 29.03.2017. godine - dalje
  • Šarović Marko br. 1007-371-up-9-2 od 06.02.2017.godine - dalje