Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti – SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

19 jun 2017

- Tražena informacija prema dopisu Romske organizacije mladih "Koračajte sa nama - Phiren amenica" 0402-016-up-220 od 18.06.2019. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema dopisu NVO Boka 0402-006-up-206 od 23.04.2019. - detaljnije

- Tražena informacija prema dopisu CRNVO 0402-016-up-178 od 11.03.2019. - detaljnije

- Tražena informacija prema dopisu Romske organizacije mladih "Koračajte sa nama - Phiren amenca" 0402-016-up-158-2 od 08.02.2019. - detaljnije

- Tražena info prema dopisu Gorana Božovića 0402-006-up12/1 od 06.02.2019 - detaljnije

- Tražena informacija prema dopisu CRNVO 0402-006-up-22 od 04.02.2019. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema dopisu UDIK 0402-663-up-55/1 od 06.06.2017. godine - detaljnije