Sekretarijat za uređenje prostora i zastitu zivotne sredine obavještava zainteresovanu javnost

05 okt 2011

Sekretarijat za uredjenje prostora i zaštitu životne sredine zajedno sa lokalnim službama Opštine Tivat je u fazi izrade Izvještaja o stanju uredjenja prostora za 2011.godinu, koja obaveza je propisana odredbama čl.15 Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG 51/08, 40/10 i 34/11). S tim u vezi nakon donošenja istog, pristupiće se izradi Programa uredjenja prostora za 2012 godiinu u skladu sa odredbama čl.16.navedenog Zakona. Imajući u vidu da Program sadrži procjenu potrebe izrade novih, odnosno izmjene i dopune postojećih planskih dokumenata i mjere od značaja za izradu i donošenje tih dokumenata, te da se u pripremi i donošenju istog ostvaruje učešće javnosti, to se ovim putem obavještavaju svi zainteresovani korisnici prostora da mogu dostaviti svoje pisane sugestije u cilju kompletiranja svih zahtjeva za potrebe izrade navedenog Programa.

SEKRETARIJAT ZA UREDJENJE PROSTORA  I  ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE  

                                              OPŠTINA TIVAT