Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine obavještava zainteresovanu javnost

21 jul 2011

Na osnovu člana 19. Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, Sl.list CG broj 80/05, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

 OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

  - Stavlja se na javni uvid Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Detaljni Urbanistički Plan Golf i Donji Radovići zapad. - detaljnije

 - Stavlja se na javni uvid Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Detaljni Urbanistički Plan Donji Radovići centar - detaljnije