Seminar pod nazivom „Izrada Akcionog plana za borbu protiv korupcije u jedinicama lokalne samouprave“

24 jul 2013

Zajednica Opština u saradnji sa Kancelarijom OEBS-a i Ministarstvom unutrašnjih poslova Crne Gore juče je organizovala  u Opštini Tivat  seminar sa predsjednicima i članovima komisija za izradu akcionog plana za  borbu protiv korupcije iz primorskih opština pod nazivom „Izrada  Akcionog plana za borbu protiv korupcije u jedinicama lokalne samouprave“ .
Učesnike seminara je pozdravila Ljubinka Radulović, pomoćnica  generalnog sekretara  Zajednice Opština Crne Gore. O aktivnostima OEBS-a  govorila je Svetlana Laušević, viši saradnik na Programu demokratizacije, Misija OEBS-a u Crnoj Gori, a Jovanka Laličić, glavni administrator u Opštini Tivat predstavila je Model usklađenog Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi (2013-2014). Nakon predstavljanja Modela, uslijedila je diskusija tokom koje su prisutni predstavili situaciju u svojim Opštinama i kroz razmjenu iskustava utvrdili koji načini izrade AP su najprimjenjiviji za njihovu opštinu. Na seminaru je bilo riječi i o obavezi opština izrade Planova integriteta. Ljubinka Radulović je upoznala prisutne se aktivnostima na izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi.

KABINET PREDSJEDNIKA

post slika