POMOĆ U IZRADI AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

22 jul 2013

Misija OEBS-a, Kancelarija u Crnoj Gori, u okviru projektnih aktivnosti nastavlja da pruža pomoć jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori, sa ciljem jačanja transparentnosti i odgovornosti, uvođenje i primjenu etičkih standarda, ustanovljavanju novih procedura u radu, te radi izgradnje profesionalne lokalne uprave, a što sve  treba da dovede i do suzbijanja  i eliminisanja korupcije na lokalnom nivou.
Radi ostvarivanja predhodnih ciljeva Kancelarija OEBS-a u Crnoj Gori, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Zajednicom opština, pripremila je Model usklađenog akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi ( 2013-2014 ).
U pružanju pomoći u izradi akcionih planova za borbu protiv korupcije u opštinama Kancelarija OEBS-a, u saradnji sa Zajednicom opština, organizuje 3 regionalna sastanka sa predsjednicima i članovima komisija za izradu akcionih planova za  borbu protiv korupcije u jedinicama lokalne samouprave.
Za opštine: Tivat, Kotor, Herceg Novi, Budva, Bar i Ulcinj zajednički sastanak održaće se u Tivtu, u utorak 23.07.2013. godine, sa početkom u 11 časova u  multimedijalnoj sali.
Sastanku  će prisustvovati predsjednici i članovi Komisije za izradu Akcionog plana za borbu protiv korupcije u navedenim  opštinama.