Seminar “Praktična primjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama”

03 jun 2013

U petak je u Opštini Tivat održan  seminar pod nazivom “Praktična primjena Zakona o slobodnom  pristupu informacijama”, u organizaciji Uprave za kadrove i u saradnji sa misijom OEBS-a . Učesnici na seminaru su bili službenici  Opština  Tivat i Herceg Novi, kao i javnih preduzeća. U ime Opštine Tivat seminaru su prisustvovali sekretari sekretarijata i ostali zainteresovani službenici.
Cilj seminara je podrška implementaciji Zakona o slobodnom pristupu informacijama kroz predstavljanje novog Zakona o slobodnom pristupu informacijama, te korelacija  sa Zakonom o ličnim i tajnim podacima.
Predavači su bili  Mirjana Racković iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja,  Vesna Milić iz Uprave za nekretnine i predstavnik Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Aleksa Ivanović.