SEPARAT za DUP Gradiošnicu

03 sep 2013
 • URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA STANOVANJA MALIH GUSTINA (SMG) – PDF     Tabela
 • URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKATA STANOVANJA MALIH GUSTINA (SMG) nisu prekoračene – PDF
 • URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKATA STANOVANJA MALIH GUSTINA (SMG) su prekoračene – PDF
 • URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKATA STANOVANJA MALIH GUSTINA (SMG) na parcelama manjim od 300m2 – PDF
 • URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA STANOVANJA SREDNJE GUSTINE (SSG) – PDF    Tabela
 • URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA MJEŠOVITE NAMJENE (MN) – PDF
 • URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA INFRASTRUKTURE I PROIZVODNO-KOMUNALNE DJELATNOSTI(IOK) – PDF
 • URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKATA INFRASTRUKTURE I PROIZVODNO-KOMUNALNE DJELATNOSTI(IOK) – PDF
 • URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKATA CENTRALNIH DJELATNOSTI (CD) – PDF
 • URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKATA ŠKOLSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE (ŠS) – PDF
 • URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA UREĐENJE PARCELA JAVNOG KORIŠĆENJA (PUJ) – PDF   Tabela