SEPARAT za DUP Gradiošnicu

03 sep 2013
 • URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA STANOVANJA MALIH GUSTINA (SMG) - PDF     Tabela
 • URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKATA STANOVANJA MALIH GUSTINA (SMG) nisu prekoračene - PDF
 • URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKATA STANOVANJA MALIH GUSTINA (SMG) su prekoračene - PDF
 • URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKATA STANOVANJA MALIH GUSTINA (SMG) na parcelama manjim od 300m2 - PDF
 • URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA STANOVANJA SREDNJE GUSTINE (SSG) - PDF    Tabela
 • URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA MJEŠOVITE NAMJENE (MN) - PDF
 • URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA INFRASTRUKTURE I PROIZVODNO-KOMUNALNE DJELATNOSTI(IOK) - PDF
 • URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKATA INFRASTRUKTURE I PROIZVODNO-KOMUNALNE DJELATNOSTI(IOK) - PDF
 • URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKATA CENTRALNIH DJELATNOSTI (CD) - PDF
 • URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKATA ŠKOLSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE (ŠS) - PDF
 • URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA UREĐENJE PARCELA JAVNOG KORIŠĆENJA (PUJ) - PDF   Tabela