SEPTEMBAR 2016

08 sep 2016

- 30.09.2016. - Ugovor o izvođenju radova - Opština Tivat i "Indel inženjering" d.o.o. Podgorica

- 28.09.2016. - Ugovor o nabavci i isporuci robe - Opština Tivat i "Galerija podova" d.o.o. Podgorica

- 28.09.2016. - Neposredni sporazum za pružanje usluga - Opština Tivat i "Geotehnika Montenegro" d.o.o. Nikšić

- 28.09.2016. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Reljić Velika, Jaćimović Igor, Sanja Radnjić i Dejan Mršić

- 26.09.2016. - Ugovor o zakupu terase - Opština Tivat i "HOTELS-N-GROUP"

- 20.09.2016. - Odluka o pristupanju kupovine stana - dalje

- 20.09.2016. - Odluka o davanju saglasnosti na davanje stana u zakup - dalje

- 20.09.2016. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i "Sea Trade" d.o.o.

- 16.09.2016. - Aneks Ugovora o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika - Opština Tivat i "Blue line" d.o.o. Herceg Novi

- 15.09.2016. - Ugovor o nabavci robe - Opština Tivat i "Retroline" d.o.o. Podgorica

- 15.09.2016. - Ugovor o zakupu terase - Opština Tivat i "AMBIENT"

- 14.09.2016.  - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Aneta Perović

- 13.09.2016. - Ugovor o preplatničkom odnosu - Opština Tivat i T-com

- 13.09.2016. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Silvio Marković, Nikola Radulović i "C-Group" d.o.o.

- 12.09.2016. - Ugovor o izvođenju radova - Opština Tivat i "Eurozox" d.o.o. Danilovgrad

- 12.09.2016. - Ugovor o izvođenju radova - Opština Tivat i "Incom" d.o.o. Podgorica

- 08.09.2016. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Ilić Vladan

- 06.09.2016. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Milisav Vlahović i Dalibor Đurović

- 07.09.2016. - Ugovor o izvođenju radova - Opština Tivat i "Ding" d.o.o. Podgorica