SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA – DIREKCIJA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

Jun 2023

Tražena informacija prema zahtjevu Gaham Dean Daniela br. 06-037/23-UPI-55/2 od 15.06.2023. PDF

Mart 2023

Tražena informacija prema zahtjevu Mijić Petra iz Tivta br. 06-037/23-upI-26 od 21.03.2023. PDF

Novembar 2022

Tražena informacija prema zahtjevu Raičković Sonje iz Podgorice br. 06-037/21-upI-138 od 18.11.2022. godine PDF

Septembar 2022

Tražena informacija prema zahtjevu Vuksanović Filipa iz Tivta br. 06-037/21-upI-102 od 19.09.2022. PDF

Avgust 2022

Tražena informacija br. 06-037/21-upI-86 od 01.08.2022. godine PDF

Maj 2022

Tražena informacija prema zahtjevu Vulaš Igora iz Tivta br. 06-037/21-UPI-49 od 05.05.2022. godine PDF

Maj 2021

Tražena informacija prema zahtjevu privrednog društva “More Gora 128” d.o.o. iz Budve br. 06-037/21-UPI-73 od 07.05.2021. godine PDF

Ustanove Grada