Slobodan pristup informacijama – Sekretarijat za društvene djelatnosti

Tražena informacija prema zahtjevu Vulaš Igora br. 01-037/22-upI-43 od 04.05.2022. godine PDF

Tražena informacija po zahtjevu Centra za demokratsku tranzijciju , br. 04-037/22-UPI-80 od 20.07.2022. godine PDF

Ustanove Grada