SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA – SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

Maj 2022

Tražena informacija po zahtjevu Centra za demokratsku tranziciju iz Podgorice br. 08-037/23-upI-50 od 11.05.2023. godine PDF

Septembar 2022

Tražena informacija po zahtjevu Dragana Samaržića iz Tivta br. 08-037/22-upI-112 od 28.09.2022. godine PDF

Jul 2022

Tražena informacija po zahtjevu DPS – opštinski odbor Tivat br. 08-037/22-up-76/1 od 07.07.2022. godine PDF

April 2022

Tražena informacija po zahtjevu Aleksandra Damjanovića br. 08-037/22-up-34/1 od 20.04.2022. godine PDF

Decembar 2021

Tražena informacija prema DPS – opštinski odbor Tivat br. 08-037/21-up-158 od 20.12.2021. godine PDF

Tražena informacija prema DPS – opštinski odbor Tivat br. 08-037/21-up-157 od 20.12.2021. godine PDF

Tražena informacija prema DPS – opštinski odbor Tivat br. 08-037/21-up-152 od 09.12.2021. godine PDF

Maj 2021

Tražena informacija prema DPS – opštinski odbor Tivat br. 08-037/21-UP-65 od 29.04.2021. godine PDF

Tražena informacija prema DPS – opštinski odbor Tivat br. 08-037/21-UP-67 od 29.04.2021. godine PDF

Mart 2021

Tražena informacija prema Centra za razvoj nevladinih organizacija iz Podgorice br. 08-037/21-UP-23 od 19.02.2021. godine PDF

Ustanove Grada