Slobodan pristup informacijama – Služba za unutrašnju reviziju

Tražena informacija prema zahtjevu NVO MANS br. 01-037/23-upI 84 od 06.09.2023. godine PDF

Tražena informacija prema zahtjevu Zorice Luković br. 12-037/22-upI136/1 od 22.11.2022. godine PDF

Tražena informacija prema zahtjevu Aleksandra Damjanovića br. 12-037/22-upI-36/1 od 12.04.2022. godine PDF

Ustanove Grada