Služba za zajedničke poslove

10 jun 2010

Služba za zajedničke poslove vrši poslove koji se odnose na:       

  • tekuće  i investiciono održavanje objekata u kojima su smješteni organi lokalne uprave,i mjesne zajednice;
  • poslove obezbjedjenja i zaštite objekata i sistema u kojima su smješteni organi Opštine  i drugih objekata, u skladu sa propisima: portirske poslove, kurirske poslove, poslove koji se odnose na korišćenje, održavanje i evidenciju službenih vozila, pomoćno-tehničke poslove u vezi sa upotrebom i zaštitom zastave i grba Opštine, poslove pruzanja ugostiteljskih usluga za organe i službe, poslove  kopiranja i povezivanja štampanih materijala, poslove održavanja higijene službenih prostorija;
  • priprema informativne i druge stručne materijale  u vezi poslova iz djelokruga Službe;  vrši i druge kancelarijske, administrativno-pomoćne i tehničke poslove koje mu se odrede u djelokrug.