Služba zaštite i spašavanja

04 feb 2013

komandir - Zoran Barbić

 


BIOGRAFIJA


OPIS POSLOVA


MATERIJALNI PROPISI


IZVJEŠTAJ O RADU


POŠALJI POŠTU


 AKTUELNOSTI

 

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe zaštite i spašavanja - PDF

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova službe zaštite i spašavanja - PDF

- Pravilnik o unutrašnjem redu i radu Službe zaštite i spašavanja Opštine Tivat - PDF

adresa : Seljanovo , 85 320 Tivat
tel : +382 (0) 32/671-318
e-mail: sluzbazastite@opstinativat.com