SO 17.07.2012

18 jul 2012

Odluka o  ravnopravnosti polova u opštini Tivat - PDF

Odluka o davanju saglasnosit za potpredsjednika - PDF

Odluka o davanju saglasnosti na poravnanje - PDF

Odluka o davanju saglasnosti na Protokol - PDF

Odluka o izmjenama odluke o organizovanju JKP - PDF

Odluka o izmjenama odluke o organizovanju ViK - PDF

Odluka o izmjenama Odluke za Glavni projekat saobraćaja - PDF

Odluka o putevima - PDF

Odluka o završnom računu budžeta opštine za 2011.g - PDF

Zaključak o informaciji za budžetl - WORD

Zaključak o informaciji za NVO - WORD

Zaključak RJ Azil - WORD

Zaključak za Vodacom - WORD

Zaključak TO Tivat - WORD

Zaključci za JP i JU - WORD