SO 17.07.2012

18 jul 2012

Odluka o  ravnopravnosti polova u opštini Tivat – PDF

Odluka o davanju saglasnosit za potpredsjednika – PDF

Odluka o davanju saglasnosti na poravnanje – PDF

Odluka o davanju saglasnosti na Protokol – PDF

Odluka o izmjenama odluke o organizovanju JKP – PDF

Odluka o izmjenama odluke o organizovanju ViK – PDF

Odluka o izmjenama Odluke za Glavni projekat saobraćaja – PDF

Odluka o putevima – PDF

Odluka o završnom računu budžeta opštine za 2011.g – PDF

Zaključak o informaciji za budžetl – WORD

Zaključak o informaciji za NVO – WORD

Zaključak RJ Azil – WORD

Zaključak za Vodacom – WORD

Zaključak TO Tivat – WORD

Zaključci za JP i JU – WORD