SO od 11.11.2008.

16 nov 2008
 • Odluka o  prenosu prava na gradskom  građevinskom zemljištu Upravi policije – Centru bezbjednosti H.Novi- Odjeljenju bezbjednosti Tivat – WORD
 • Odluka o privremenim  objektima– WORD
 • Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje Direktora  Javne ustanove “Sportska dvorana “-Tivat– WORD
 • Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje Direktora Javnog Preduzeća “Komunalno”Tivat– WORD
 • Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Krašića  za zonu 2 – naselje Maslinjak– WORD
 • Odluka o dopuni Odluke o uslovima i načinu organizovanja djelatnosti izgradnje, uređenja, upravljanja i održavanja javnih parkirališta i javnih garaža
 • Na području Opštine Tivat– WORD 
 • Odluka o finansiranju političkih partija– WORD 
 • Odluka o  imenovanju Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Tivat– WORD 
 • Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine opštine Tivat– WORD 
 • Odluka o izmjeni  Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu Tivat– WORD 
 • Odluka o kupovini kat.par. 1543 Tivat– WORD
 • Odluka o oslobađanju naknade za uređenje građevinskog zemljišta– WORD
 • Odluka o otkupu kat. Par. 195 Bogisici– WORD
 • Odluka o otkupu kat. Par. 522 D Lastva– WORD
 • Odluka o prenosu prava na gradskom  građevinskom zemljištu Centru Agencije za nacionalnu bezbijednost Herceg Novi– WORD
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o  gradskoj deponiji– WORD
 • Odluka o zaduženju Opštine Tivat– WORD
 • Odluka o zajedničkoj  izgradnji stambeno poslovnog objekta na lokaciji “Lukovića  barake”– WORD 
 • Odluka o zamjeni nepokretnosti– WORD
 • Rjesenje o izuzimanju Lepetane– WORD
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama – WORD
 • Procedura izbora predstavnika nevladinih organizacija u sastav Komisije za saradnju sa nevladinim organizacijama i raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija Opštine Tivat – WORD
 • Zaključak NVO -WORD