SO od 30.12.2008.

13 jan 2009

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o budžetu Opštine Tivat za 2008. godinu - WORD
 
Odluku o učešću u osnivanju ustanove visokog obrazovanja - WORD
 
Odluka o budžetu Opštine Tivat za 2009 godinu - WORD
 
Odluka o davanju saglasnosti na statut  JU "Centar za kulturu Tivat" - WORD
 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama  - WORD
 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za uredjivanje gradjevinskog zemljišta - WORD
 
Procedura izbora predstavnika nevladinih organizacija u sastav Komisije za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija Opštine Tivat - WORD