PROSTORNO URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE TIVAT

01 mar 2009

 


Prostorno urbanistički Plan Tivta do 2020. godine (PUP Tivat)- Detaljnije


Odluka o donošenju prostorno urbanističkog plana Tivat do 2020 godine - Detaljnije


Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Prostorno urbanističkog Plana Tivta do 2020. godine kao i podnesene primjedbe - Detaljnije


Projektni zadatak za izvještaj

Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za prostorni plan Opštine Tivat i generalni urbanistički plan kao dio prostornog plana - PDF


Programski zadatak za izradu prostornog urbanističkog plana opštine Tivat I - PDF


Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju izradi prostornog plana Opštine Tivat i generalnog urbanističkog plana Opštine Tivat kao dijela prostornog plana Opštine

br. 0101-1392 od 20.12.2006.godine - PDF


Odluka o izmjeni Odluke o izradi izvještaja strateške procjene uticaja za PPO Tivat i GUP kao dijela PPO br. 0101-1392 od 20.12.2006.godine - PDF