Strategije, planovi i programi

Strateški plan razvoja opštine Tivat 2019-2022 – pdf

Strateški plan razvoja opštine Tivat 2012-2016 – pdf

Informacija o realizaciji strateškog plana u opštini Tivat za 2013 godinu  – zip

Dana 11.10.2018. godine zaključkom broj 0101-002-736 utvrđen je Nacrt Strateškog Plana razvoja Opštine Tivat 2019 – 2022.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE – doc

NACRT STRATEŠKOG PLANA – doc

ZAKLJUČAK – pdf

PROGRAM UREDJENJA PROSTORA ZA OPŠTINU TIVAT ZA 2024. GODINU – PDF

IZVJEŠTAJ O JAVNOJ RASPRAVI O PROGRAMU UREDJENJA PROSTORA ZA OPŠTINU TIVAT ZA 2020. GODINU – PDF

POLICENTRIČNI PLAN ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI ZA BOKU KOTORSKU I PRIJESTONICU CETINJE – pdf

POLYCENTRIC SUSTAINABLE URBAN MOBILITY PLAN FOR BOKA BAY AND THE OLD ROYAL CAPITAL OF CETINJE – pdf

LOKALNI PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZA PERIOD OD 2017. DO 2021. godine – pdf

LOKALNI PLAN UPRAVLJANJA KOMUNALNIM I NEOPASNIM GRAĐEVINSKIM OTPADOM ZA PERIOD 2017 – 2020 GODINE – pdf

SAGLASNOST na Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom – pdf

ODLUKA o usvajanju Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom – pdf

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SPORTA ZA 2018. GODINU – pdf

OPŠTINSKA STRATEGIJA ZA MLADE 2017-2021 – pdf

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SPORTA ZA OPŠTINU TIVAT ZA 2017. GODINU – pdf

PROGRAM RAZVOJA SPORTA OPŠTINE TIVAT 2015-2020 – pdf

PROGRAM RAZVOJA KULTURE OPŠTINE TIVAT 2015-2020 – pdf

LOKALNI PLAN ZA RAZVOJ USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE 2015 – 2019 – zip

LOKALNI PLAN ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU – dalje
ovo bi trebao biti Post Tag…….

Akcioni plan za prilagođavanje javnih saobraćajnih površina kretanju lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom – pdf

Lokalni plan za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za period 2017-2021 u opštini Tivat – PDF

Lokalni plan za postizanje rodne ravnopravnosti u Opštinu Tivat za period 2013 – 2017 godine – pdf

PROGRAM SUFINANSIRANJA SPORTA ZA 2013. GODINU – PDF     ZAKLJUČAK

Lokalni plana akcije za mlade Tivat – plan     zaključak

Lokalni akcioni plan inkluzije rae populacije u opštini Tivat za period od 2011-2015doc

Lokalni plan akcije za djecu – pdf

Lokalni plan zaštite životne sredine za period od 2011 do 2015 godine – pdf

Lokalni akcioni plan za biodiverzitet za period od 2013. do 2018. godine – dalje   zaključak

Lokalni Plan Upravljanja Otpadom Opštine Tivat za period 2009 – 2013. godine

Lokalni Plan upravljanja otpadom – doc

Odluka o donošenju plana  – doc

Sadržaj plana – doc

Plan obuke lica sa stečenim visokim obrazovanjem u organima lokalne uprave i lokalne samouprave u 2013. godini – pdf

Ustanove Grada